ÚČETNICTVÍ
Daňové poradenství
Mzdy a personalistika

+420 602 612 888
Robe De Mariée festklänningar Balklänning Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning
Molex ®, spol. s r. o.

DPH – kontrolní hlášení

Od 1.1.2016 je novelizován zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. dle § 101c.

DPH – kontrolní hlášení

Plátcům daně je nově ukládána povinnost podávat tvz. kontrolní hlášení (DPH – kontrolní hlášení). Hlášení nenahrazuje přiznání k DPH, ale dále nebude potřeba Výpis z evidence pro daňového účely dle § 92 zákona o DPH.